Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon  600 944 602

Logo orłów instalatorstwa

Odżelaziacze wody

Odżelaziacze wodyWystępujące w wodzie związki żelaza i manganu mają szkodliwy wpływ zarówno na zdrowie człowieka jak i na instalację oraz urządzenia. Powodują zarastanie instalacji, zażółcenie urządzeń sanitarnych i domowych.

Zawartość żelaza w wodach podziemnych waha się od zawartości śladowych do kilkudziesięciu mg Fe/dm3. Może ono występować jako: rozpuszczone i bezbarwne żelazo dwuwartościowe lub jako utlenione, wytrącające się w postaci czerwonego osadu, żelazo trójwartościowe. Związki żelaza w wodzie mogą pochodzić z: gleby, ze ścieków przemysłowych odprowadzanych do naturalnych zbiorników i do ziemi, z wód kopalnianych oraz z korozji rur i zbiorników żelaznych.

Odżelazianie polega na zamianie występujących w wodzie związków żelaza w postaci rozpuszczonej w związki nierozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Warunkiem koniecznym aby to osiągnąć jest napowietrzanie wody. W wyniku napowietrzania usuwany jest z wody wolny CO2 , dzięki czemu podwyższa się odczyn wody.
Sole żelaza hydrolizują w wodzie stosunkowo łatwo, tworząc rozpuszczalne wodorotlenki Fe(OH)2, które następnie są utleniane rozpuszczonym w wodzie tlenem do nierozpuszczalnych i wytrącających się wodorotlenków żelazowych.

Fe(HCO3)2 + H2O - Fe(OH)2 + 2CO2 + H2O

2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O - 2Fe(OH)3

Jeżeli sole żelaza występują jako siarczany FeSO4, wynikiem hydrolizy jest wodorotlenek żelazawy i kwas siarkowy.

FeSO4 +2 H2O - Fe(OH)2 + H2SO4

Pod wpływem tlenu (w czasie procesu napowietrzania) wodorotlenek żelazawy przechodzi w wytrącający się wodorotlenek żelazowy, natomiast wywiązujący się kwas siarkowy może obniżyć odczyn wody do wartości <5, przy której proces odżelaziania ustaje. W takim przypadku, o ile woda nie zawiera dostatecznej ilości węglanów samorzutnie zobojętniających kwasy, należy ją zalkalizować wodorotlenkiem wapnia.

FeSO4 + Ca(OH)2 - CaSO4 + Fe(OH)2

i dalej

2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O - 2Fe(OH)3

Warunkiem szybkiego przebiegu procesu utleniania żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego jest osiągnięcie w czasie napowietrzania jak najwyższego odczynu. Na utlenienie 1 mg żelaza zużywa się teoretycznie 0,143 mg tlenu.

Oferujemy szeroką gamę odżelaziaczy EKO-OPTIMO w dwóch wersjach:

  • EKO-OPTIMO 100-205 o wydajnościach 0,4-5,0 m3/h
  • EKO-OPTIMO 160-480 o wydajnościach 1,0-23,0 m3/h

Charakterystyka odżelaziaczy seria EKO-OPTIMO:

  • skutecznie usuwają z wody żelazo do 20 mg/l i mangan do 3,0 mg/l
  • nowoczesne głowice sterujące
  • wysokowydajne złoża o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza i manganu.
  • urządzenie wyposażone w elektroniczny lub elektromechaniczny kontroler nadzorujący cykl płukania złoża
  • odporny na korozję zbiornik z włókien szklanych o zwiększonej wytrzymałości
  • niskie koszty eksploatacji
  • najwyższa jakość za niską cenę